Niedziela 1 marca 2015
imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Aktualności

Po raz pierwszy w historii klubu aż trójka narciarzy biegowych z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Podkarpacie" Jedlicze: Dominika Bril, Dawid Bril i Norbert Bil wzięła udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w biegach narciarskich, które odbyły się 24,26.02.2015 r. w Szelmencie k/Suwałk. W zawodach startowali biegacze z roczników: 1992, 93 i 94. Pierwszego dnia o godzinie 11.00 rywalizowano w sprintach techniką klasyczną. Dawid Bril zdobył srebrny medal, Dominika Bril zajęła 6 miejsce, a Norbert Bil uplasował się na 12 pozycji.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

Dotyczy wymogów formalnych w ogłoszonym przez GOK w Jedliczu konkursie na stanowisko specjalisty do spraw kulturalno-promocyjnych w Starej Szkole Ludowej w Żarnowcu.      

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2010-2011 został zrealizowany remont budynku XIX-wiecznej Starej Szkoły Ludowej w Żarnowcu, który aktualnie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, jako Instytucji Zarządzającej RPO, jest dzierżawiony przez GOK w Jedliczu.

Dla zachowania trwałości projektu, przez okres 5 lat od ostatniej płatności, tj. do 11 lipca 2016 roku zobowiązani jesteśmy do osiągania wskaźników, polegających m.in. na zatrudnieniu w obsłudze Starej Szkoły Ludowej dwóch osób: kobiety - 1 etat i mężczyzny - 1 etat, dla zachowania parytetu.

Nabór na stanowisko pracy dla mężczyzny został ogłoszony zgodnie ze zobowiązaniem osiągnięcia wskaźników, czyli dla zachowania parytetu zatrudnienia, a więc niedyskryminacji kobiet i mężczyzn.

Z urzędu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję VI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 2 marca 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Sport

22 lutego 2015 r. na hali GOSiR Jedlicze odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora GOSiR Jedlicze. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem czego potwierdzeniem jest fakt, iż w zawodach wzięło udział 10 drużyn. Zostały one podzielone na 2 grupy. Mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów do 20 punktów. W Turnieju zwyciężyła drużyna VT Krosno, która w finale pokonała po zaciętym meczu SKM Kopytowa.

Kultura

Konkursy czytelnicze dla uczniów szkół podstawowych na stałe wpisały się w działalność oświatową naszej biblioteki, gdyż od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci. Konkurs „Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima” ogłoszony w 120 rocznicę urodzin poety także okazał się ciekawym i mimo, że wymagał dużego nakładu pracy spotkał się z dużym odzewem we wszystkich szkołach naszej gminy. 18 lutego w Sali GOK w Jedliczu zebrali się uczestnicy konkursu, aby wziąć udział  w jego uroczystym rozstrzygnięciu.

Oświata i wychowanie

A nade wszystko szanuj swą mowę ojczystą, nie znać języka swego - hańbą oczywistą.

Franciszek Ksawery Dmochowski  

27 lutego 2015 r. w Gimnazjum w Jedliczu odbyła się II edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii” pod patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze. W  konkursie wzięło udział 20 zawodników z 7 szkół naszej gminy. Potyczki z ortografią uczniowie rozpoczęli od napisania dyktanda, a następnie przystąpili do rozwiązywania testu, który składał się z 9 zadań.

Gminne Wieści

W numerze:

Zestawienie środków pozyskanych przez Gminę Jedlicze w kadencji 2010 - 2014

Opieka Zdrowotna

Oświata i wychowanie

Ekologia i Ochrona Środowiska

 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

wyborów do organów Osiedli i Sołectw

Gminy Jedlicze

Podajemy terminy zebrań mieszkańców w sprawie wyborów Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Rad Sołeckich i Zebrań Osiedli

Lp.

Miejscowość

Termin obycia zebrania 

Miejsce odbycia

1.

Potok

20.03.2015 r. (piątek)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

2.

Podniebyle

21.03.2015 r. (sobota)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

3.

Chlebna

22.03.2015 r. (niedziela)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

4.

Dobieszyn

28.03.2015 r. (sobota)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

5.

Długie

29.03.2015 r. (niedziela)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

6.

Jedlicze – Borek

10.04.2015 r.  (piątek)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego  Jedlicze, ul. Sikorskiego 2

7.

Jedlicze – Męcinka

12.04.2015 r. (niedziela)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

Jedlicze, ul. Kurkowskiego

8.

Jedlicze – Centrum

17.04.2015 r.  (piątek)

godz. 17 00     

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu,

ul. Tokarskich 22

9.

Poręby

18.04.2015 r. (sobota)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

10.

Moderówka

19.04.2015 r. (niedziela)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

11.

Piotrówka

24.04.2015 r. (piątek)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

12.

Żarnowiec

25.04.2015 r. (sobota)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

13.

Jaszczew

26.04.2015 r. (niedziela)

godz. 17 00

Sala Domu Ludowego

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedli i Sołectw Gminy Jedlicze

Inwestycje i remonty

W czasie ferii korytarze szkolne oraz sale opustoszały. To dobry czas na wykonanie prac remontowo – naprawczych. Już od pierwszych dni zimowego wypoczynku w placówkach oświatowych na terenie gminy Jedlicze przystąpiono do działania. W Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu zaplanowano malowanie dwóch sal lekcyjnych w gimnazjum. Prace będą polegać na zbiciu starych tynków, uzupełnieniu ubytków, szpachlowaniu i malowaniu  pomieszczeń. W szkole w Potoku zaplanowano remont w pomieszczeniu biblioteki – Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

Kamerka internetowa