Wtorek 6 października 2015
imieniny: Artura, Fryderyki, Petry

Aktualności

W dniu 23 września 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Najniższą co do ceny ofertę przedstawiła firma EcoTech z Wiśliny. Koszt modernizacji to 765 141,46 PLN brutto. Zakres robót obejmował będzie:

  1. Wykonanie tymczasowej adaptacji osadnika wtórnego do funkcji reaktora biologicznego,
  2. Zainstalowanie metalowej ściany – przegrody w reaktorze oraz modernizacji instalacji do napowietrzania ścieków,
  3. Doposażenia węzła osadów ściekowych.

Prace mają być zakończone w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Na powyższe zadanie Gmina Jedlicze pozyska dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 63,44 % kosztów kwalifikowanych.

18 września br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego zwołany z inicjatywy Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik w sprawie podjęcia skutecznych działań zmierzających do likwidacji niebezpiecznych roślin m. in. barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną ekspansywną, posiadającą silne działanie toksyczne i alergizujące, niosącą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergię. Na terenie Gminy Jedlicze stwierdzono jej występowanie wzdłuż brzegów rzeki Jasiołki w Żarnowcu i Jedliczu (przy ul. Głowackiego) jak również w Dobieszynie.

Z urzędu

Informuję, że w siedzibie Urzedu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 30 wrzesnia 2015 r. do 21 października 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży przetargowej.

Wykaz dot. działki nr ew.: 1362 położonej w Żarnowcu.

Treść komunikatu - PDF

Sport

Łuczniczy Turniej Lajkonika w Krakowie

W sobotę 19 września br. w Krakowie odbył  się, cieszący się ponad 20 letnią tradycją, Jesienny Młodzieżowy Turniej Lajkonika. Wystartowały w nim reprezentacje 22 klubów z Polski oraz kluby Sumy z Ukrainy i Lukostrelba Ostrava z Czech. W tym licznym gronie wystąpiło z powodzeniem 11 łuczników MUKS Podkarpacie Jedlicze

Oświata i wychowanie

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Urzędzie Gminy w Jedliczu

25 września br. w ramach V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w którym bierze udział Zespół Szkół w Jedliczu, patrole egzaminacyjne odwiedziły Urząd Gminy. Urzędnicy zostali poddani egzaminowi z znajomości tabliczki mnożenia. Wszyscy, w tym Pani Burmistrz Jolanta Urbanik, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi otrzymali certyfikaty.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

Wybory parlamentarne 2015

KOMUNIKAT BURMISTRZA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZJAWISKA SUSZY

W związku z wystąpieniem zjawiska suszy na terenie Województwa Podkarpackiego informuję o możliwości składania wniosków do dnia 30 września do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  o uzyskanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Jedlicze. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 28 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze w godzinach pracy urzędu.

Osoba wnioskująca o szacowanie szkód powinna przygotować: kopię wniosku o płatności obszarowe oraz kopię umowy z właścicielami gruntów dzierżawionych.

UWAGA! Szkody w uprawach może zgłosić tylko osoba wnioskująca o płatności obszarowe na dany grunt.

Więcej szczegółów dotyczących form i zasad pomocy finansowej w załączonych plikach.

Wniosek o oszacowanie strat: PDF, DOC

Wniosek do ARiMR o udzielenie pomocy finansowej: PDF

Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: DOC

Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: DOC

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Jedlicze w 2015 roku

Miejscowość Data

Jedlicze

6 październik

Jaszczew
Moderówka

13 październik

Dobieszyn
Potok

20 październik

Długie
Chlebna
Piotrówka
Podniebyle
Poręby
Żarnowiec

27 październik

- Odpady należy wystawić przed posesją w miejscu widocznym.
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.
- Inne odpady nie będą odebrane.

Inwestycje i remonty

Gmina Jedlicze przystąpiła do dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 metrów). Pierwszy etap przebudowy roz­poczęto w 2014 roku, ale środki własne i otrzymane od Marszałka Województwa nie pozwoliły na za­kończenie tej inwestycji w roku ubiegłym. W budżecie na rok 2015 przeznaczyliśmy na ten remont kwotę 76 885,95 zł. Marszałek Województwa Podkarpa­ckiego przyznał Gminie Jedlicze na 2015 rok dotację w wysokości 28 000 zł.

Zrealizowane zostały dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dobieszyn. Zakupiono kosiarkę samojezdną (traktorek) za kwotę 9 000 zł oraz sfinalizowano roboty wykończeniowe gminnego placu zabaw przy stadionie LKS „Victoria” Dobieszyn. Zadanie to obejmowało: wykonanie ścieżek, wymatowanie ścieżek i kompozycji roślinnych oraz estetyczne wykończenie poprzez pokrycie maty żwirem. Łączna kwota wyniosła 4 914 zł.

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Kamerka internetowa

Gminne Wieści


Zapraszamy do lektury świątecznego wydania  Biuletynu Gminne Wieści.

wersja PDF

 

 

 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl