Niedziela 7 lutego 2016
imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy

Aktualności

W trosce o poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz w związku z rozpoczęciem prac nad tzw. "mapami zagrożenia bezpieczeństwa" Gminy Jedlicze, które mają na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności o poziomie istniejących zagrożeń, uprzejmie zapraszamy na spotkanie z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie - Młodszym Inspektorem Andrzejem Zawiślakiem, które odbędzie się w dniu 5.02.2016 r. (piątek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu o godz. 17:00.

Przeprowadzone podczas spotkania konsultacje pomogą stworzyć szczegółowe "mapy zagrożeń" dla poszczególnych rejonów Gminy Jedlicze oraz umożliwią efektywniejsze informowanie lokalnej społeczności o różnego rodzaju niebezpieczeństwach.

Zbliżają się ferie zimowe dla dzieci z Gminy Jedlicze, a tym samym okres zwiększonego ruchu na drogach do ośrodków wypoczynkowych jak i zwiększona intensywność działania różnego rodzaju oszustów. Dlatego też, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla najmłodszych prosimy rodziców oraz opiekunów, aby:

Inwestycje i remonty

Zakończono prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac objął m.in.: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 141 770,18 zł.

Dobiegło końca przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi nr G114657R Jaszczew – Bajdy na długości 165 metrów. Prace polegały na: wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,3 m. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 79 532,28 zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina Wojaszówka, która przekazała na ten cel kwotę 10 000 zł.

Sport

Zawody Ligi Podkarpacko - Lubelskiej, które odbyły się 4 lutego br. w Tomaszowie Lubelskim, przebiegały pod znakiem bardzo kapryśnej pogody. Młodzi zawodnicy biegli po trasie skąpanej w słońcu by za chwilę zmagać się z zacinającym śniegiem. Za aurą trudno było nadążyć.

Kultura

W ostatnią sobotę stycznia z inicjatywy Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia "Nasza Piotrówka" w sali Domu Ludowego odbyła się impreza pn. "Karnawał na ludowo". Rangi temu spotkaniu dodali zacni goście: Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik, Starosta Krośnieński Pan Jan Juszczak, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Joanna Bril, Sekretarz Gminy Pani Barbara Korzeniowska, Radna Rady Miejskiej Pani Jolanta Woźniak, Pani Teresa Suska, Pan Wojciech Tomkiewicz, Pan Zygmunt Jerzyk, Pani Natalia Kuliga-Helnarska oraz Pani Marlena Jakieła – pracownicy biura LGD "Kraina Nafty".

31 stycznia br. w sali domu ludowego w Chlebnej odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci. Na zabawie było 57 dzieci, które poprzebierane były w różne postacie bajkowe. Zabawa urozmaicona była konkursami i różnymi zabawami, za które dzieci odbierały drobne nagrody. Dzieci bawiły się przy muzyce, którą nagłaśniał pracownik GOSIR-u, a zabawy prowadził pracownik GOK-u. Inicjatorami przygotowania całej zabawy wraz z poczęstunkiem dla dzieci były panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej w Chlebnej.

Oświata i wychowanie

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To 21 i 22 stycznia - wtedy swoje święto obchodzą Babcie i Dziadkowie. W Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu uroczystości z okazji tych świąt są tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla seniorów. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci zaprosiły wszystkie swoje Babcie i Dziadków do Domu Ludowego w Jaszczwi. W pięknie udekorowanej sali, przy ślicznie nakrytych stołach, czekały na nasze występy kochane Babcie i drodzy Dziadkowie.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowowych.

Treść zarządzenia: PDF

Z urzędu

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 oraz w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 5 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy komina usytuowanego na dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu.

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 4 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działek o nr ewid. 142/4 i 142/8 położonych w Potoku.

Treść komunikatu - PDF

Julka potrzebuje pomocy

Julka, której rodzina pochodzi z Jedlicza ma 7 lat. We wrześniu ubiegłego roku zdiagnozowano u niej guza pnia mózgu. Lekarze w Polsce nie znaleźli skutecznej metody leczenia. Rodzina Julii walcząc o jej życie podjęła decyzję o leczeniu na własny koszt w USA. Koszty wyjazdu, leczenia w USA, zakupu sprzętu i dalszego leczenia Julki po powrocie metodami dostępnymi w innych krajach - nie podlegają finansowaniu przez NFZ.

Serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców o wsparcie i zbiórkę na potrzeby związane z leczeniem Julki. Pomocy można udzielić na 3 sposoby. Szczegóły znajdziecie Państwo na ulotce - JPG. W imieniu Julki i rodziny dziękujemy za każdy gest pomocy. Okażmy solidarność i wielkie serca dla Julki!

Podatki i opłaty lokalne 2016 - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe. Czytaj dalej
 
Deklaracje do pobrania:
 
Formularze informacji:
 
Uchwały:

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania


 

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
 
2
 
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
 
13
 
14
 
 
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
 
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 


Kamerka internetowa

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury świątecznego                    Poprzedni numer
numeru Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl